Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Dane będą przetwarzane przez Hard Lock Daria Francuz Paweł Jaroszewicz spółka cywilna o nr REGON 363187299. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.